Main menu  
  หน้าแรก
  ประวัติชีวิตของหลวงปู่
  หนังสือหยั่งลงก้นมหาสมุทร(pdf)
  สำนักปฎิบัติธรรมแนวหลวงปู่
  ข้อแนะนำในการฟังธรรม
  เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ
  กิจกรรมธรรมะ-ปริวาสกรรม
  หนังสือธรรมะของหลวงปู่ฯ
  ปริวาสกรรม ทุกวัด
  คำทำนาย ของหลวงปู่และ..
  ดีวีดีเสียงธรรมะหลวงปู่
  บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน
  ร่วมทำบุญหนังสืออานุภาพฌานสายฟ้า
  งานปริวาสกรรมวัดหนองเรือ ปี 56
     
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 

 

<<สิงหาคม 2558 >>
SUMTUWTHFSA
;1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 
หลักคำสอน สำหรับผู้ปฎิบัติธรรมขั้นอุกฤษฏ์
 
งานปริวาสกรรมวัดหนองเรือ ปี 56
 

กำหนดงานปริวาสกรรม
๑๒-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองเรือ
บ้านหนองเรือ ม.๑๐   ต.  ท่าตะเกียบ  อ.  ท่าตะเกียบ  จ.  ฉะเชิงเทรา

     ขออาราธนานิมนต์  พระภิกษุ สามเณร  และอุบาสก อุบาสิกา ร่วมปฏิบัติธรรม  ในงานปริวาสกรรม  เพื่อฟังธรรม  แนวทางการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์  ที่แสดงโดย  หลวงปู่ สาวกโลกอุดร    ธมฺมปาโล ( จาก  แผ่น  CD )  และคณะลูกศิษย์ของหลวงปู่ * ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้น จนถึงขั้นพระนิพพาน * หากนักปฏิบัติท่านใด  ต้องการแผ่นซีดีธรรมมะของ หลวงปู่ สาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล   ทางสำนักสงฆ์จัดทำขึ้นถวายเป็นธรรมทาน เพื่อสร้างบุญบารมี   และน้อมรำลึกถึง  หลวงปู่ สาวกโลกอุดร   ธมฺมปาโล  ที่ได้ละสังขาร  ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองเรือ

บัดนี้คณะศิษยานุศิษย์ได้ประชุมพร้อมเพรียงกัน  และกำหนดการจัดงานปริวาสกรรมในครั้งนี้  โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ         

วันอังคารที่        ๑๒    กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖     ขอปริวาสกรรม และบวชเนกขัมม
วันศุกร์ที่           ๑๕    กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖     ขอมานัตต์
วันเสาร์ที่           ๑๖    กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖     มีการฉลองศาลามหัศจรรย์
วันพฤหัสบดีที่      ๒๑   กุมภาพันธ์    ๒๕๕๖    ขออัพภาน 
                
                                        
ดำเนินการโดย
                 
คณะศิษยานุศิษย์  ของ หลวงปู่ สาวกโลกอุดร    ธมฺมปาโล

การเดินทาง  โดยรถประจำทาง    ฉะเชิงเทรา –วังน้ำเย็น – คลองหาด
ลงรถที่อำเภอท่าตะเกียบ มีรถรับจากปากทางเข้าวัด หรือติดต่อสอบถามได้ที่

พระอาจารย์  สุบิน    อธิจิตฺโต   089-9263-561 
พระอาจารย์  อินสอน    สุเมโธ  089-0996-273
พระไพรถ  อริยวํโส               087-5964-404

   สำหรับพระคุณเจ้า พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา มีความประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรม   ขอให้เตรียมบริขารมาด้วย ทางสำนักสงฆ์หนองเรือ      
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
.......................................................................

กำหนดการในวันพิธีเปิดงานปริวาสกรรม

วันทำพิธีฉลองศาลาปฏิบัติธรรม

วันเจริญพุทธมนต์เสริมบารมีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

วันพิธีปิดงานปริวาสกรรม

วัดบ้านหนองเรือ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

( ระหว่างวันที่ ๑๒ -๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ )

วันเปิดงานปริวาสกรรม

วันอังคารที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                   พิธีเปิดงานปริวาสกรรม

                                                 กิจกรรมในพิธี

ขั้นตอนที่ ๑

๑๖.๔๕ น           ตีระฆัง พระสงฆ์,ชีพราหมณ์,ฆราวาสเตรียมตัวเข้าพิธี ณ ลานธรรม

๑๗.๐๐ น.         เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์เย็น

๑๘.๑๕ น.        พระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเชิงเทรา
                     ขึ้นธรรมาสน์   เพื่อทำพิธีเปิดงานปริวาสกรรม

ขั้นตอนที่๒ –  เยาวชนบ้านหนองเรือ”ชมรมคนรักพ่อแม่”ลูกหลานหลวงปู่สาวกโลกอุดร                               ธมมฺปาโล ขับลำนำสวดสรภัญญะ บอกประวัติหมู่บ้าน

ขั้นตอนที่๓  – นายเฉลิม สุขทวี ผู้ใหญ่บ้านหนองเรือกล่าวรายงานต่อเจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ      

ขั้นตอนที่๔ – แม่พราหมณ์น้อยธัญญ์กมน วงษ์ศุภพัฒน์(น้องบุ๊ค)
                อ่านโองการอันเชิญเทวดา เป็นภาษาบาลีบาลี                                                                                                                         
ขั้นตอนที่๕ –  พ่อพราหมณ์ทนายเดชา  ภักดีรักษ์  อ่านโองการแปล อาราธนาศีล ๘

ขั้นตอนที่ ๖ – เยาวชนชมรมรักพ่อรักแม่ บ้านหนองเรือ อาราธนาธรรม

ขั้นตอนที่๗ – เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเชิงเทรา ให้ศีล ๘ เนกขัมมะ อุบาสก อบาสิกา
              
กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ภิกษุ ชีพราหมณ์ และฆราวาส

ขั้นตอนที่ ๘ – ประธานฝ่ายฆราวาสถวายเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ

ฝ่ายดอกไม้ไฟ  จุดพลุ๙ ดอก ปล่อยโคม ๙ลูก

ฝ่ายบรรเลง  ย่ำฆ้อง ตีกลอง

ขั้นตอนที่๙ – พระสงฆ์เจริญ  พระพุทธมนต์ ”ชะยันโต”

ขั้นตอนที่ ๑๐ – เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเชิงเทรา ให้พร  (คณะสงฆ์กราบเจ้าคณะตำบล)

ขั้นตอนที่ ๑๑ – เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเชิงเทราลากลับ

ขั้นตอนที่ ๑๒ – พระเจ้าหน้าที่บอกเขตปริวาสกรรมแด่พระสงฆ์นักปฏิบัติธรรม

ขั้นตอนที่ ๑๓ – บอกวัตร

ขั้นตอนที่ ๑๔ –พัก ดื่มน้ำปานะ

ขั้นตอนที่ ๑๕ –เสร็จพิธี แยกย้ายกันปฏิบัติธรรมหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย                                              กำหนดการ
                                   
พิธีเปิดป้าย

     ฉลองศาลามหัศจรรย์ปฏิบัติธรรมเพ่งฌานปรมณูมโนมยิทธิ

สอนโดย

หลวงปู่สาวกโลกอุดร  ธมมฺปาโล

สำนักสงฆ์บ้านหนองเรือ  หมู่๑๐ อ.ท่าเกียบ  ต.ท่าตะเกียบ  จ.ฉะเ ชิงเทรา

วันเสาร์ที่  ๑๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖

กำหนดการ

                       ๑๖  กุมภาพันธ์    ๒๕๕๖    กิจกรรมในพิธี

ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมการ

๑๐.๓๐ น .      - เชิญประธานและแขกผู้มีเกียร เข้านั่งในศาลามหัศจรรย์

                  - เชิญพลเรือเอก วีรศักด์   อ๊อดกังวาน  จุดธูป เทียนชัย

                  - พราหมณ์ ธัญญ์กมน   วงษ์ศุภพัฒน์   อ่านองค์การ  อัญเชิญเทวดาเป็นภาษาบาลี

                   (จุดพลุ ๑  ดอก)

                  - เชิญทนายเดชา   ภักดีรักษ์  อ่านองค์การแปล (จุดพุล ๑ ดอก)และอาราธนาศิล

 

ขั้นตอนที่ ๒   พิธีเปิด

                - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายหลิม สาธุชาติ   กล่าวรายงาน

                - คุณพันธ์จิโรจ  ร้อยโทสาย   กล่าวคำถวายศาลามหัศจรรย์   แด่สงฆ์

                - พิธีกร นายพงษ์ศักดิ์   ตันเจริญรัตน์  เชิญประธานในพิธีเปิดป้ายศาลามหัศจรรย์

                     ๑.เชิญพลเรือเอก วีรศักดิ์   อ๊อกกังวาน รองสมุหราชองครักษ์ ไป ณ. จุดป้ายศาลา

                     ๒.เชิญคุณป้าสุภา   ตันเจริญ   ไป ณ. จุดพระสิวลี

                 - ขณะประธานทั้งคู่เดิน  น้องเปยเป๊ย ตีขิม  พอไปถึง ณ.จุดที่ยืนหยุดบรรเลง

                 - ได้เวลาอันเป็นมงคล  ท่านประธานตัดริบบิ้น  เปิดป้ายศาลา (จุดพุล ๓ ดอก
                   
และบรรเลง    ดนตรีจนกระทั้งประธานพิธีเดินกลับมานั่งที่   หยุดบรรเลง)

                 - เชิญคุณ สุรชัย  คุณสุจีรา  เชษฐโชติศักดิ์  ตัดริบบิ้น 
                   เปิดบันไดทางเข้าศาลาทั้งสองข้าง

                  โดยตัดริบบิ้นทางด้านขาวก่อนแล้วจึงไปตัดริบบิ้นทางด้านซ้าย

                (คณะท่านทั้งสองเริ่มเดิน  น้องเปยเป๊ย ตีขิม  พอไปถึง ณ.จุดที่ยืนหยุดบรรเลง)

              - ได้เวลามงคล ท่านทั้งสองตัดลิปบิ้ลเปิดบันไดทางขึ้นศาลา

               ( ดนตรีบรรเลง  จุดพลุ  ๓  ดอก หยุดบรรเลงเมื่อท่านกลับมานั่งที่เดิม)

 ขั้นตอนที่ ๓

               - เชิญประธานเปิดป้ายและเจ้าภาพบันไดทั้ง 4 ท่านถวายเครื่องไทยธรรมแด่สงฆ์

                      ๑.พลเรือเอก วีรศักดิ์  อ๊อกกังวาน       ถวายสงฆ์ชุดที่ ๑  พระ ๙ รูป

                      ๒ คุณป้าสุภา  ตันเจริญ                   ถวายสงฆ์ชุดที่ ๒   พระ ๙ รูป

                      ๓. คุณสุรชัย คุณสุจีรา                      ถวายสงฆ์ชุดที่ ๓    พระ  ๙ รูป

                                     (พระสงฆ์นั่งเรียงแถว  ๒๗ รูป)

                         - ช่วงถวายเครื่องไทยธรรมดนตรีบรรเลงตลอด

                         - ทั้ง ๔ ท่านกลับมาที่  เตรียมกรวดน้ำรับพร

                         - พระสงฆ์ให้พร  และ  พรมน้ำมนต์

                         - เชิญทั้ง ๔ ท่าน รับวัตถุมงคล
                           จากพระอาจารย์ สุบิน  อธิจิตฺโต (พระอาจารย์จะไป มอบเอง)

                           บรรเลงดนตรี

                         - เชิญทั้ง ๔ ท่านรับรับประทานอาหาร

                         - ชมการแสดงของนักรียน  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์

                         - เด็กหญิง จันทรธิมา  ยาชโลม  ร้องเพลง  ค่าน้ำนม

                         - ดารา นักแสดง  นักร้อง บริษัท  R.S.โปรโมชั่น  จำกัด มหาชน โปรยทาน

                         - เชิญเจ้าภาพถวายไม้  เจ้าภาพถวายปัจจัย  เจ้าภาพโรงทาน  
                       
   เจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมงานรับวัตถุมงคล  ตามลำดับ  ดังนี้

                     ๑.ผู้ถวายไม้   ๒.ผู้ถวายปัจจัย

                     ๓.เจ้าภาพโรงทาน   ๔.เจ้าหน้าที่และแขกผู้มาร่วมงาน 

                                           เสร็จพิธีเปิด
              
วันเจริญพระพุทธมนต์เสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
                                    
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

    เวลา                                      กิจกรรมในพิธี

๑๗.๓๐ น.        - ตีระฆัง พระสงฆ์ ชีพราหมณ์ ฆราวาส เตรียมตัวเข้าพิธี ณ ลานธรรม

๑๘.๐๐ น.         - เริ่มพิธี แม่ชีพราหมณ์น้อยธัญญ์กมน วงษ์ศุภพัฒน์ (น้องบุ๊ค) อ่านโองการ                          อัญเชิญเทวดาเป็นภาษาบาลี

                     - พ่อพราหมณ์ทนายเดชา  ภักดีรักษ์  อ่านโองการแปลและอาราธนาพระปริตร

                     - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                     - พัก ดื่มน้ำปานะ

                     - ผู้เข้าปฏิบัติธรรมร่วมกันปล่อยโคมไฟ และให้สัญญาณจุดพลุ

                     - พระสงฆ์ให้พร

                     - ฆราวาสแยกย้ายกลับที่พัก เหลือเฉพาะพ่อพราหมณ์ แม่พราหมณ์

                     - พระลูกกรรมจับฉลากเครื่องอัฐบริขาร

                      - แยกย้ายกันปฏิบัติธรรม หรือพักผ่อน ตามอัธยาศัย

 

 วันพิธีปิดงานปริวาสกรรม
 ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เวลา                                       กิจกรรมในพิธี

๗.๓๐ น.          - ตีระฆัง พระสงฆ์ ชีพราหมณ์ ฆราวาส เตรียมตัวเข้าพิธี ณ ลานธรรม

                     - นิมนต์เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ(เจ้าอาวาสวัดอ่างเสือดำ)ขึ้นธรรมาสน์

                     - ผู้แทน นำสมาทานศีล ๕ (พ่อพราหมณ์แม่พราหมณ์ลาศีล ๘ )

                      - เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบให้โอวาสและกล่าวปิดงาน

                      - ภิกษุอนุโมทนาให้พรเป็นภาษบาลี ญาติโยมตั้งแถว พระสงฆ์บิณฑบาต

                       - ภิกษุนักปฏิบัติธรรมขึ้นสู่ศาลา ทำสังฆกรรม ”อัพภานกรรม”

                       - เสร็จพิธี
                                  
                                       เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

 
 
 
@ Copyright 2009 Sawoklokudorn.com All rights reserve
Powered by Chiangmai Webdesign