Main menu  
  หน้าแรก
  ประวัติชีวิตของหลวงปู่
  หนังสือหยั่งลงก้นมหาสมุทร(pdf)
  สำนักปฎิบัติธรรมแนวหลวงปู่
  ข้อแนะนำในการฟังธรรม
  เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ
  กิจกรรมธรรมะ-ปริวาสกรรม
  หนังสือธรรมะของหลวงปู่ฯ
  ปริวาสกรรม ทุกวัด
  คำทำนาย ของหลวงปู่และ..
  ดีวีดีเสียงธรรมะหลวงปู่
  บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน
  ร่วมทำบุญหนังสืออานุภาพฌานสายฟ้า
     
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 

 

<<มกราคม 2565 >>
SUMTUWTHFSA
;1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 
หลักคำสอน สำหรับผู้ปฎิบัติธรรมขั้นอุกฤษฏ์
 
สำนักปฎิบัติธรรมแนวหลวงปู่
 

วัดและสำนักสงฆ์ที่ปฏิบัติตามแนวทางหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

    วัดหนองเรือ
    หมู่ 10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

วัดหนองเรือเดิมเป็นสำนักสงฆ์หนองเรือได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดหนองเรือเมื่อวันที่ 21 ตค. 2559


ประกาศตั้งวัดหนองเรือ

                                    

 

                พระอาจารย์สุบิน อธิจิตฺโต
       
เจ้าอาวาสวัดหนองเรือ
          หมู่ 10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
           จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองเรือเมื่อวันที่ 29 ธค. 2559

 

ตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหนองเรือ

 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสมุห์สุบิน อธิจิตฺโต เมื่อวันที่ 19 มค. 2560

โดยรับประกาศแต่งตั้งและพัดยศจากพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. วัดโสธรวราราม วรวิหาร


ประกาศแต่งตั้งพระครูสมุห์สุบิน อธิจิตฺโต

 

รับประกาศแต่งตั้งเป็นพระครูสมุห์สุบิน อธิจิตฺโต และพัดยศจากพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. วัดโสธรวราราม วรวิหาร

 

ใบประกาศและพัดยศพระครูสมุห์สุบินอธิจิตฺโต

 

การสร้างโบสถ์ ในวัดหนองเรือมีความคืบหน้าไปมาก ใกล้แล้วเสร็จแล้ว

 

การสร้างโบสถ์วัดหนองเรือ


การสร้างโบสถ์วัดหนองเรือ

 

การสร้างโบสถ์วัดหนองเรือ

การสร้างโบสถ์วัดหนองเรือ

การสร้างโบสถ์วัดหนองเรือ

 

ภายในบริเวณวัดหนองเรือ

 

บริเวณวัดหนองเรือ

บริเวณวัดหนองเรือ

บริเวณวัดหนองเรือ

บริเวณวัดหนองเรือ

วัดหนองเรือ

วัดหนองเรือ

วัดหนองเรือ

วัดหนองเรือ

วัดหนองเรือ

 

ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

 

ภายในเจดีย์

ภายในเจดีย์

 

 

การพิมพ์หนังสือธรรมของหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล 2 เรื่อง " หยั่งลงก้นมหาสมุทร และ อานุภาพฌานสายฟ้าผ่า"

 

หนังสือหลวงปู่สาวกโลกอุดร

หนังสือหลวงปู่สาวกโลกอุดร

 

 

รูปภาพภายในวัดและงานปริวาสกรรม
ณ.สำนักสงฆ์บ้านหนองเรือ ปี 2552


รูปภาพงานเข้าปริวาสกรรม สำนักสงฆ์บ้านหนองเรือ
จะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ถึงวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี

********************************

  วัดป่าพรเจริญ   บ้านดอนสวรรค์
  ต.อุ้มเหม้า อ.ธาตุพนม
  จ.นครพนม

พระอาจารย์ประกอบ สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดป่าพรเจริญ   บ้านดอนสวรรค์
  ต.อุ้มเหม้า อ.ธาตุพนม
  จ.นครพนม

รูปภาพงานปริวาสกรรมที่วัดป่าพรเจริญ (ปี2552)
จัดทุกปีคือ วันที่ 10-19 ธันวาคม 2552


         *************************

   สำนักสงฆ์บ้านวังชมพู ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

พระบุญทบ (น้อย)อภิชาโต โทร .086-0923090,088-1603418

 

 

 

รูปงานปริวาสกรรมสำนักสงฆ์ บ้านวังชมพู
ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

***************************

สถานปฎิบัติธรรม บ้านสติ ฌาน ๙
บ้านแม่ขะนาด ต.ทากาศ อ.แม่ทา
จ.ลำพูน

ติดต่อพระเผดิมพงษ์ สุจิตโต โทร.096-5699059

++++++++++++++++++++++++

วัดนพรัตน์วราราม
บ้านย่างบ่า ต.โคกสูง อ.เมือง ชัยภูมิ

ติดต่อพระมหากันติทัต กนฺติทตฺโต โทร. 089-4141210

 

 

 

 

*****************************

วัดเขาทองนพคุณ(ภูเก้า)
บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
ติดต่อพระอาจารย์ พรสวรรค์ 089-9992557

 

++++++++++++++++++++++++++++

วัดบ่อส้างพระอินทร์
ต.พุ่มแก อ.นาแก นครพนม

++++++++++++++++++++++++++++

วัดหนองตาคำ
หมู่ 3 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
พระอาจารย์สมัย กันตฺสาโล 085-7715657

++++++++++++++++++++++++++++

วัดช่องสาลิกาใน
ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15200

++++++++++++++++++++++++++++

สำนักวิปัสสนา เพ่งฌานกรรมฐาน
หมู่ 5 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น 40160
พระอาจารย์กำจัด กิตฺติโก 087-2209956

++++++++++++++++++++++++++++

วัดบ้านแก่นตาว
หมู่ 6 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
พระอาจารย์เสงี่ยม โอวาทกาโม 087-9199257
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วัดศรีสะอาด
หมู่ 6 บ้านบุกน้อย ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160

++++++++++++++++++++++++++++

วัดเลิงท่าสว่าง
บ้านโพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

++++++++++++++++++++++++++++

 

สำนักสงฆ์บ้านเหล่าสวนกล้วย

หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าสวนกล้วย ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

การเดินทาง ท่านที่อยู่ขอนแก่นให้ขึ้นรถสาย โคราช-บ้านแพง
ลงที่บ้านนาพระชัย ท่านที่อยู่ อุดร-หนองคายให้ขึ้นรถสาย 224
อุดร-หนองคาย-นครพนม ลงที่บ้านพระทาย
ท่านที่อยู่ อุบล มุกดาหาร ให้ขึ้นรถสาย อุบล-นครพนม
และต่อรถสายนครพนม-บ้านแพง ลงที่บ้านพะทาย 
สอบถามได้ที่
พระอาจารย์ ณัฐกิตติ อนารโท 0899536352
หลวงพ่อกาณี ปญฺญาวชิโร 0854620842

 

 

 

 

      คำกลอนอวยพร 

    เมื่อเราทำทานใดไว้ในโลก         ให้มีโชคเจิดจ้าพาสดใส
เป็นขุมทรัพย์ทัพหน้าพาสุขใจ          เป็นนิสัยติดไปไว้ในตน
อันสมบัติในมนุษย์สุดเที่ยงแท้         ก็มีแต่บุญทานการกุศล
   
ทานประเสริฐเลิศเด่นเป็นมงคล        ให้มีผลงอกงามตามเราไป
    
เหตุดังนั้นหลวงปู่เพ่งดูเหตุ             ตามนิเทศบอกแจ้งแถลงไข
 
ให้ญาติโยมรวยล้นและพ้นภัย          ส่งผลให้ภพหน้าสถาพร
    
ให้ทุกท่านสร้างบุญเป็นทุนอ้าง         อย่าเว้นห่างผู้รู้หลวงปู่สอน
    
ท่านจงพึ่งผลทานผ่านคำกลอน        คำอวยพรหลวงปู่ให้รับไว้   เทอญฯ

                       จาก....หลวงปู่สาวกโลอุดร

                 ฟังคำ"กลอนสอนธรรม"ของหลวงปู่อีกมากมาย

     ...............................................

 สำนักสงฆ์บ้านหนองเรือ
หมู่ 10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

                                             

เจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล
สำนักสงฆ์บ้านหนองเรือ ท่านละสังขารเมื่อ
            วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ อายุ ๖๒ ปี                    
(กลับหน้าแรก)

 

 

 

 
 
 
@ Copyright 2009 Sawoklokudorn.com All rights reserve
Powered by Chiangmai Webdesign