Main menu  
  หน้าแรก
  ประวัติชีวิตของหลวงปู่
  หนังสือหยั่งลงก้นมหาสมุทร(pdf)
  สำนักปฎิบัติธรรมแนวหลวงปู่
  ข้อแนะนำในการฟังธรรม
  เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ
  กิจกรรมธรรมะ-ปริวาสกรรม
  หนังสือธรรมะของหลวงปู่ฯ
  ปริวาสกรรม ทุกวัด
  คำทำนาย ของหลวงปู่และ..
  ดีวีดีเสียงธรรมะหลวงปู่
  บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน
  ร่วมทำบุญหนังสืออานุภาพฌานสายฟ้า
     
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 

 

<<มกราคม 2565 >>
SUMTUWTHFSA
;1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 
หลักคำสอน สำหรับผู้ปฎิบัติธรรมขั้นอุกฤษฏ์
 
เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ
 

 เจตนาในการจัดทำเวปนี้

   

๑) เพื่อเผยแพร่พระสัทธรรมขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทศนาธรรมโดยหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ให้ไปถึงผู้มีบารมีธรรมทั้งหลายเพื่อจะได้สดับ ตรับฟังและหนุนเสริมในการปฎิบัติธรรมต่อไป

๒) เพื่อเป็นการเผยแพร่พระสัทธรรมขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทศนาธรรมโดยหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล(เท่านั้น) ด้วยจิตศรัทธาที่เป็นกุศล ไม่มีการพาณิชย์ การระดมทุน เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ประการใด

  "ด้วยเจตนาที่เป็นกุศลนี้หากมีข้อ ผิดพลาด ล่วงเกิน หรือประมาท ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ก็ดี คณะผู้จัดทำขอนอบน้อม กราบขอขมา ต่อองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ขอได้โปรดเมตตา งดโทษด้วยเทอญ..สาธุ"

   ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญในการจัดทำเวปไซต์นี้ โดยเฉพาะผู้อัดเสียงพระธรรมเทศนาและเป็นผู้รวบรวมธรรมะของหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลคือคุณเพ็ญพิมล รัตติไตรรัตน์และคณะ รวมทั้งผู้สนับสนุนข้อมูล และท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ธรรมะหลวงปู่ฯ ได้เผยแพร่กว้างขวางไปสู่ผู้มีบารมีธรรม ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานทุกท่านด้วยเทอญ...

   มีข้อแนะนำโปรดติดต่อ:   Email:  info@sawoklokudorn.com
   ผู้ประสานงาน: วนิดา 080-4915665

                                                  
        

   

    ๑ กันยายน 2552

 
 
 
@ Copyright 2009 Sawoklokudorn.com All rights reserve
Powered by Chiangmai Webdesign