Main menu  
  หน้าแรก
  ประวัติชีวิตของหลวงปู่
  หนังสือหยั่งลงก้นมหาสมุทร(pdf)
  สำนักปฎิบัติธรรมแนวหลวงปู่
  ข้อแนะนำในการฟังธรรม
  เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ
  กิจกรรมธรรมะ-ปริวาสกรรม
  หนังสือธรรมะของหลวงปู่ฯ
  ปริวาสกรรม ทุกวัด
  คำทำนาย ของหลวงปู่และ..
  ดีวีดีเสียงธรรมะหลวงปู่
  บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน
  ร่วมทำบุญหนังสืออานุภาพฌานสายฟ้า
     
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 

 

<<มกราคม 2565 >>
SUMTUWTHFSA
;1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 
หลักคำสอน สำหรับผู้ปฎิบัติธรรมขั้นอุกฤษฏ์
 
หนังสือธรรมะของหลวงปู่ฯ
 

............................................

**บุญประเสริฐ เกิดมาพบคำสอน
จอมบวรชินวงษ์ผู้ทรงศีล
ชี้ทางธรรมนำเหินห่างทางมลทิน
ซุบชีวินที่มืดบอดได้ปลอดภัย
.

............................................. 

นานมากถึงจะมีหนังสือ ดี ๆ เช่นนี้
นับ 20 ปี ที่จะมีหนังสือดี ๆ อีกครั้งหนึ่ง!!!
หนังสือ “หยั่งลงก้นมหาสมุทร”
หนังสือเล่มแรกของหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล
“..ที่ประกาศพระอมตะธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค์..”
จากสภาวะธรรมของหลวงปู่เอง
ได้มีการจัดพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ ปี ๒๕๓๒
ครั้งนั้นโดยหลวงปู่สาวกโลกอุดร   เป็นผู้จัดพิมพ์และเขียนคำนำเอง

ครั้งนี้ ๒๕๕๓
คณะศิษย์หลวงปู่ฯจะได้จัดให้มีการพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พระสัทธรรมคำสอน
ไปสู่ผู้มีบารมีธรรมต่อไป..
...................................................

        ผู้ต้องการหนังสือธรรมะ
         หลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล
          "หยั่งลงก้นมหาสมุทร"
               หนา 132 หน้า
ผู้ที่ต้องการcopyหนังสือหยั่งลงก้นมหาสมุทร(pdf) คลิ๊ก

http://www.sawoklokudorn.com/images/file/3972หยั่งลงก้นมหาสมุทร.pdf

**ขอเชิญร่วมทำบุญหนังสือ  ได้ที่…
ชื่อบัญชี พระอาจารย์สุบิน  โคตรทิศย์ (อธิจิตฺโต)
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา พนมสารคาม บัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี 320-0-82063-1

**ร่วมทำบุญแล้วกรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่
(เพื่อจัดส่งหนังสือให้ต่อไป) ที่
คุณวนิดา  ตันอุด   080-4915665 (ประสานงาน)

หรืออีเมล์ sawok1@hotmail.com
            
......................................................

+++จำนวนการพิมพ์
จัดพิมพ์ 2,000 เล่มแบ่งเป็นสองประเภท
คือประเภทเพื่อแจกจ่ายหรือบริจาค
และประเภทเพื่อจัดจำหน่าย
อย่างละ 1,000เล่ม
++รายได้จากหนังสือเล่มนี้จะนำไปเพื่อ
จัดทำ
"กองทุนเผยแพร่ธรรมะ
หลวงปู่สาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล"

ทางคณะทำงานการเผยแพร่ธรรมะหลวงปู่ฯ
พิจารณารูปแบบธรรมะ
เป็น ดีวีดี MP 3   จำนวน 1,000 ชุด ๆ ละ 3 แผ่น รวม 413 กัณฑ์
ทำเสร็จแล้ว ต้นทุน ชุดละ 48 บาทรวมค่าใช้จ่ายในการจัดทำ 48,000 บาท

*****************************

รายงานความก้าวหน้าเรื่องการจัดหนังสือ "หยั่งลงก้นมหาสมุทร"

 ***สรุปการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3**
จำนวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม 

จัดส่งให้วัดหนองเรือ 600 เล่ม(เพื่อแจกจ่าย)
ฝากจำหน่ายที่ซีเอ็ด 850 เล่ม(3 เดือนจำหน่ายไป 149 เล่มและฝายขายต่อ)
ฝากจำหน่ายที่อื่น       60 เล่ม(กำลังเช็คยอดจำหน่าย)
แจกผู้ร่วมทำบุญ      400 เล่ม
จำหน่ายทางเวปไซต์   28 เล่ม
คงเหลือจัดจำหน่าย     62 เล่ม(จำหน่ายทางเวปไซต์)

..................................................

 

 
 
 
@ Copyright 2009 Sawoklokudorn.com All rights reserve
Powered by Chiangmai Webdesign