Main menu  
  หน้าแรก
  ประวัติชีวิตของหลวงปู่
  หนังสือหยั่งลงก้นมหาสมุทร(pdf)
  สำนักปฎิบัติธรรมแนวหลวงปู่
  ข้อแนะนำในการฟังธรรม
  เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ
  กิจกรรมธรรมะ-ปริวาสกรรม
  หนังสือธรรมะของหลวงปู่ฯ
  ปริวาสกรรม ทุกวัด
  คำทำนาย ของหลวงปู่และ..
  บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน
  แจกหนังสือธรรมะที่หลวงปู่รจนาเป็นธรรมทาน
     
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 

 

<<ธันวาคม 2563 >>
SUMTUWTHFSA
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

 
หลักคำสอน สำหรับผู้ปฎิบัติธรรมขั้นอุกฤษฏ์
 
หนังสือธรรมะของหลวงปู่ฯ
 

แจกหนังสือธรรมะที่หลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโลท่านรจนา

*แจกเป็นธรรมทาน * เพื่อเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาและ
เผยแพร่พระสัทธรรมคำสอนไปสู่ผู้มีบารมีธรรมที่มีศรัทธา
ในธรรมะที่หลวงปู่ท่านเทศนาไว้

รายชื่อหนังสือที่แจกเป็นธรรมทาน

1. คัมภีร์นิพพาน วิธีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2. หยั่งลงก้นมหาสมุทร
3. อานุภาพฌานสายฟ้าผ่า
    หนังสือรายการที่1-3 พิมพ์ด้วยภาพสีสวยงาม และใช้กระดาษ
    ถนอมสายทั้ง 4 รายการ

4. ขันธ์๕ = หนังสือที่ทอดคำมาจากพระธรรมเทศนาของ
                 หลวงปู่

ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ : วนิดา  ตันอุด โทร.080-4915665

...................................................

       และขอแจ้งให้ทราบว่า กำลังทอดคำพระธรรมเทศนา
ของหลวงปู่สาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ
เล่มต่อไป กำหนดให้หนังสือเสร็จก่อนวันออกพรรษาปีนี้(2562)

 ชื่อเรื่อง "ปฏิจฺจสมุปบาท ยอดพระธรรมกรรมฐานของพระพุทธองค์"

ในเล่มประกอบด้วย ๖ กัณฑ์

1. ปฏิจฺจสมุปบาท

2. ย้ำเข้าไปถึงแก่น ปฏิจฺจสมุปบาท

3. สังโยชน์ ๑๐

4. วิปัสสนูกิเลส ๑๐ ประการ

5. อิทธิบาท ๔  มหาสติปัฏฐานสูตร

6. แนะนำการปฏิบัติกรรมฐานเพียรเพ่ง


   *แจกเป็นธรรมทาน*สำหรับผู้ศรัทธาในธรรมะที่หลวงปู่

                    ท่านเมตตาเทศนาสั่งสอน

             พิมพ์ด้วยภาพสี ใช้กระดาษถนอมสายตา

 
 
 
@ Copyright 2009 Sawoklokudorn.com All rights reserve
Powered by Chiangmai Webdesign