Main menu  
  หน้าแรก
  ประวัติชีวิตของหลวงปู่
  หนังสือหยั่งลงก้นมหาสมุทร(pdf)
  สำนักปฎิบัติธรรมแนวหลวงปู่
  ข้อแนะนำในการฟังธรรม
  เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ
  กิจกรรมธรรมะ-ปริวาสกรรม
  หนังสือธรรมะของหลวงปู่ฯ
  ปริวาสกรรม ทุกวัด
  คำทำนาย ของหลวงปู่และ..
  ดีวีดีเสียงธรรมะหลวงปู่
  บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน
  ร่วมทำบุญหนังสืออานุภาพฌานสายฟ้า
     
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 

 

<<มกราคม 2565 >>
SUMTUWTHFSA
;1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 
หลักคำสอน สำหรับผู้ปฎิบัติธรรมขั้นอุกฤษฏ์
 
ดีวีดีเสียงธรรมะหลวงปู่
 

เชิญร่วมทำบุญ มหากุศล
ด้วยการเผยแพร่
เสียงพระธรรมเทศนา..
บันลือสีหนาทของ
หลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล

 
ด้วยการจัดทำในรูปแบบ
ดีวีดีเสียงธรรมะหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล
ที่มีการรวบรวมไว้ครบถ้วนที่สุด ๔๑๓ กัณฑ์

จัดทำด้วยระบบ MP3 ในแผ่นดีวีดี จำนวน ๓ แผ่น(๑ชุด)
พร้อมคู่มือ รายชื่อแต่ละกัณฑ์

ที่มีความจุถึง ๔๑๓ กัณฑ์ๆละประมาณ ๖๐ นาที

ท่านที่ต้องดีวีดี ติดต่อได้..ที่เวบไซต์
การทำบุญแล้วแต่จิตศรัทธา

ราคาต้นทุนขอแก้ไขใหม่
(ดีวีดีรวม ๓ แผ่น +กล่องใส่+หนังสือรายชื่อกัณฑ์)
ค่าจัดทำชุดละ ๔๘ บาท
จัดทำทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ชุด
เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์หลวงปู่
และผู้สนใจฟังธรรมหลวงปู่

**ขอเชิญร่วมทำบุญดีวีดีเสียงธรรมะ  ได้ที่…
ชื่อบัญชี พระอาจารย์สุบิน  โคตรทิศย์ (อธิจิตฺโต)
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา พนมสารคาม บัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี 320-0-82063-1

**ร่วมทำบุญแล้วกรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่
(เพื่อจัดส่งดีวีดีให้ต่อไป) ที่
คุณวนิดา  080-4915665 (ประสานงาน)

หรืออีเมล์ 
รายชื่อผู้บริจาค (เริ่ม 6 ตุลาคม 2553)

1.อาจารย์ธัมลดา นภาพร                          2,000  บาท
2.คุณติณ ตันอุด                                       1,550    "
3.คุณต้าน ตันอุด                                          700    "
4.คุณสวิง คุณวนิดา ตันอุด                         1,700    "
5.อาจารย์ณัฏฐะกา  ศรีตะพันธ์                       250    "
6.คุณวิมล แก้วผ่องพรรณ                                 60    "
7.คุณประจำ คุณบุญสืบ พุ่งพวง                       500   "
 
8.คุณสีจันทร์ คุณสกลวรรณ น้องชลกร
    เมืองจันทร์                                               1,000 "
9.คุณเสาวนีย์ +สุฑัศศา หาญณรงค์               1,000 "
10.คุณอาทร แสนประสิทธิ์                                200 "
11.คุณทิวา แซ่ลิ้ม                                           210 "
12.คุณสริยัน ทองหนูเอียด และครอบครัว            300 "
13.คุณดวงเดือน ปุอุบล                                     500 "
14.คุณเนตรดาว ยั่งยุบล                                1,000 "
15.ด.ต.บุญเรือง ใจสมศรี                               1,000 "
16.คุณชาติชาย คัมภ์ภิภพ                             2,000 "

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขออนุโมทนาสำหรับ

ผู้ร่วมบริจาคเพื่อทำบุญในการเช่าพื้นที่เวบไซต์และค่าโดเมน
การเผยแผ่ธรรมะหลวงปู่สาวกโลกอุดรทาง

www.sawoklokudoudorn.com
ปีนี้ 2554-2555

1)อาจารย์ธัมลดา นภาพร                    2,000  บาท
2)อาจารย์ณัฎฐะกา  ศรีตะพันธ์                500  บาท
3)คุณดวงเดือน ปุอุบล                             150  บาท
4)คุณมาโนช ปุอุบล                                  50  บาท
5)คุณต้าน ตันอุด                                    300  บาท
6)คุณสวิง วนิดา ตันอุด                            500  บาท

 

 

 

 
 
 
@ Copyright 2009 Sawoklokudorn.com All rights reserve
Powered by Chiangmai Webdesign