Main menu  
  หน้าแรก
  ประวัติชีวิตของหลวงปู่
  หนังสือหยั่งลงก้นมหาสมุทร(pdf)
  สำนักปฎิบัติธรรมแนวหลวงปู่
  ข้อแนะนำในการฟังธรรม
  เกี่ยวกับคณะผู้จัดทำ
  กิจกรรมธรรมะ-ปริวาสกรรม
  หนังสือธรรมะของหลวงปู่ฯ
  ปริวาสกรรม ทุกวัด
  คำทำนาย ของหลวงปู่และ..
  ดีวีดีเสียงธรรมะหลวงปู่
  บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน
  ร่วมทำบุญหนังสืออานุภาพฌานสายฟ้า
     
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม
 
 

 

<<มกราคม 2565 >>
SUMTUWTHFSA
;1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 
หลักคำสอน สำหรับผู้ปฎิบัติธรรมขั้นอุกฤษฏ์
 
ร่วมทำบุญหนังสืออานุภาพฌานสายฟ้า
 

เรียนศิษย์หลวงปู่ฯทุกท่าน

ตกลงว่า..จะมีการจัดพิมพ์ต่อไป ขณะนี้กำลังตรวจต้นฉบับ
และดำเนินการจัดพิมพ์

อานุภาพฌานสายฟ้าผ่า
“อานุภาพของสตินทรีย์พลังฌานอันคมกล้า
เปรียบประดุจดังสายฟ้าผ่า
..” 

ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สอง
เป็นหนังสือที่หลวงปู่ฯได้รจนาไว้เมื่อยังไม่ละสังขาร

 

 **********************************
หนังสือ คัมภีร์นิพพาน
ยังมีสำหรับท่านที่ต้องการ


การจัดพิมพ์ในครั้งนี้ จำนวน 2,600 เล่ม
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 2,600 ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธชยันตี
หนังสือทุกเล่มจะมีรหัสเลขหมายตั้งแต่ 0001-2600 กำกับทุกเล่ม

+++++++++++++++++++++++++++++

สรุปยอดการจัดพิมพ์หนังสือคัมภีร์นิพพาน ๒๕/๐๗/๕๕

..................................................................................

ยอดรวมเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงินทั้งสิ้น                   110,466    บาท

รายการค่าใช้จ่ายในการจัดพิพ์หนังสือคัมภีร์นิพพาน

+ค่าจัดพิมพ์หนังสือจำนวน 2,600 เล่ม เป็นเงิน                        85,800  บาท
(ทุกเล่มจะมีหมายเลขเฉพาะประจำเล่มตั้งแต่ ๑-๒๖๐๐)
+ซื้อที่จัดเก็บข้อมูล(hard drive)                                        2,500   บาท
+จัดทำใบบอกบุญ,ซองและจัดส่งทางไปรษณีย์                             960   บาท
+ซื้อเครื่องตอกลำดับตัวเลข พร้อมแป้นหมึก                                117   บาท
+อุปกรณ์ในการจัดส่งหนังสือ(ซองน้ำตาล,เทปกาว,กล่อง)                 350   บาท
+ค่าจัดส่งหนังสือจำนวน 1,601 เล่ม ทางไปรษณีย์ให้ผู้ร่วมทำบุญ         
และจัดส่งให้วัดที่ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่(เท่าที่ทราบ)             5,182   บาท

รวมรายการใช้จ่ายทั้งสิ้น                                                  94,909  บาท

                     

หักรายการใช้จ่ายแล้วคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น
(เข้ากองทุนธรรมะหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล)           15,557 บาท
 


***************************************

      จำนวนเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาคงเหลือทั้งสิ้นเป็นเงิน  15,557 บาท
เงินจำนวนนี้ทางคณะกองทุนธรรมะของหลวงปู่สาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล
จะจัดพิมพ์หนังสือ “อานุภาพฌานสายฟ้า” ซึ่งหลวงปู่ท่านรจนาไว้เป็นเล่มต่อไป และ
แผนงานที่ได้วางไว้ต่อจากนี้คือ จัดพิมพ์ธรรมะของหลวงปู่ซึ่งท่านได้เทศนา
ธรรมไว้ในวาระโอกาสต่างๆ โดยมีคุณเพ็ญพิมล  รัตติไตรรัตน์และคณะเป็นผู้อัดเทปไว้
และแกะจากเทปคาสเซทพิมพ์เป็นเล่มรวบรวมไว้ประมาณ 100 กว่าเรื่อง 
คณะผู้ธรรมะของหลวงปู่มีความเห็นตรงกันที่จะจัดพิมพ์หนังสือธรรมะของ
หลวงปู่ต่อเนื่องสืบไป เพื่อเป็นการสืบทอดพระสัทธรรมให้อยู่คู่สังคมไทย
และเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติตาม

จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะจัดตั้งเป็นกองทุนธรรมะของ
หลวงปู่สาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโลสืบไป  โดยมีการก่อตั้งกองทุนหลายกองทุน
เพื่อความยั่งยืนและเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะศรัทธาแต่ละพื้นที่ ดังนี้

 1.กองทุนธรรมะฯ        ธนาคารกรุงเทพ สาขาพนมสารคาม บัญชีออมทรัพย์
                            
ชื่อบัญชี  พระอาจารย์สุบิน  โคตรทิศย์ (อธิจิตฺโต)
                            
หมายเลขบัญชี  320-0-82063-1
                            
(เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์บ้านหนองเรือ ต.ท่าตะเกียบ 
                             อ.ท่าตะเกียบจ.ฉะเชิงเทรา)

 2. กองทุนธรรมะฯ       ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาชัยภูมิ  บัญชีออมทรัพย์
                            ชื่อบัญชี  พระมหากันติทัต  กนฺติทตฺโต
                            หมายเลขบัญชี  600-2-38196-1
                            (เจ้าอาวาสวัดนพรัตน์วราราม บ้านยางบ่า 
                             ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ)

 3.กองทุนธรรมะฯ        ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทา ออมทรัพย์
                            ชื่อบัญชีพระเผดิมพงษ์ สุจิตฺโต
                            หมายเลขบัญชี 531-0-15075-7
                            (สำนักปฎิบัติธรรมบ้านสติ ฌาน ๙ ต.ทากาศ อ.แม่ทา
                             จ.ลำพูน)

 ผู้มีจิตศรัทธาต้องการสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อสืบต่อพระธรรมเทศนาของ
หลวงปู่สาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล ขอเชิญร่วมทำบุญตามความศรัทธา
เมื่อร่วมทำบุญแล้วกรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เพื่อจัดส่งหนังสือให้ตามโอกาศต่อไป
โทร 080-4915665 วนิดา(ผู้ประสานงาน)

                                   ขอกราบอนุโมทนาบุญในจิตอันเป็นกุศลยิ่ง

                        คณะกองทุนธรรมะหลวงปู่สาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล
                                           
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

.......................................................................................................................................

 หนังสือเล่มต่อไปที่จะพิมพ์  

                           อานุภาพฌานสายฟ้าผ่า
            “อานุภาพของสตินทรีย์พลังฌานอันคมกล้า เปรียบประดุจดังสายฟ้าผ่า..”                 

เป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕     รจนาโดย
หลวงปู่สาวกโลกอุดร  ธมฺมปาโล

...........................

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
            
                   "อานุภาพฌานสายฟ้าผ่า" 
“อานุภาพของสตินทรีย์พลังฌานอันคมกล้า เปรียบประดุจดังสายฟ้าผ่า..”    

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

หนังสือเล่มที่กำลังจัดเตรียม เพื่อจัดพิมพ์ลำดับต่อไป

ขันธ์ ๕

"อุปาทานขันธ์นี้..จะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เกิดทุกข์ใหญ่ไฟมหันต์.."

หลวงปู่สาวกโลอุดร ธมฺมปาโล

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

25/12/2555

1.สรุปยอดการสร้างหนังสือ 

 “คัมภีร์นิพพาน วิธีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
ยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น                                  110,466     บาท

ค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าจัดพิมพ์จำนวน 2,600 เล่ม                        85,800    บาท
ค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
และอุปกรณ์สำนักงาน
จัดทำและส่งใบบอกบุญ                                 3,927     บาท
ค่าจัดส่งหนังสือให้ผู้ทำบุญครั้งที่ 1                5,182     บาท
ค่าจัดส่งหนังสือให้ผู้ทำบุญครั้งที่ 2                2,547     บาท

คงเหลือเงินทั้งสิ้น                                13,010     บาท

ยอดเงินที่เหลือทั้งหมดยกไปพิมพ์หนังสือธรรมะเรื่อง “ขันธ์ ๕”
ถอดจากพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล
๓ กัณฑ์ คือ...๑. ขันธ์ ๕
                      ๒. การพิจารณาขันธ์ ๕
                      ๓. กรรมฐานเฉียบขาด
 ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนส่งต้นฉบับไปที่โรงพิมพ์

2. สรุปยอดการจัดสร้าง

เอกสารแก้ไขและเพิ่มเติมเพื่อประกอบการอ่านหนังสือธรรมะเรื่อง
“ คัมภีร์นิพพาน วิธีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม”
เนื่องจากเกิดปัญหาบางประการและสถานที่เก็บข้อมูลถูกน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554
ส่งผลให้ข้อมูลที่จัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ขาดหายไปบางส่วน จึงได้แก้ไขด้วยการ
จัดทำเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งในโอกาสต่อไปหวังไว้ว่าจะได้จัดทำฉบับสมบูรณ์ต่อไป
คณะผู้จัดทำขอกราบขอขมาต่อคุณพระรัตนตรัยและหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล
รวมทั้งคณะศรัทธาผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน และขอยอมรับในความผิดทุกประการที่เกิดขึ้น
ยอดเงินทำบุญจากกองทุนธรรมะหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล   50,000  บาท

ค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าจัดพิมพ์เอกสารจำนวน 2,600 เล่ม                                                  15,600  บาท
ค่าจัดส่งเอกสารไปยังผู้ทำบุญ                                                              1,302  บาท

คงเหลือเงิน                                                             33,098  บาท

ยอดเงินทำบุญคงเหลือจำนวนนี้จะนำไปสร้าง

               1. หนังสือธรรมะเรื่อง “ขันธ์ ๕”                    จำนวนเงิน  15,000  บาท
              
2. DVD เสียงธรรมเทศนา ๔๑๓ กัณฑ์            จำนวนเงิน   18,098  บาท

3.สรุปยอดการจัดสร้างหนังสือ “อานุภาพฌานสายฟ้าผ่า”
               ยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น                                 114,790  บาท

รายการใช้จ่ายดังนี้
ค่าจัดพิมพ์หนังสือจำนวน 2,600 เล่มเป็นเงิน                                98,800  บาท
ค่าจัดส่งหนังสือไปยังผู้ทำบุญ                                                   9,006  บาท
(ค่าจัดส่งตัวเลขสูงเพราะส่งหนังสือธรรมะเล่มอื่นไปพร้อมกันด้วย)
คงเหลือเงินทั้งสิ้น                                                                6,984  บาท
จำนวนเงินคงเหลือนี้จะขออนุญาตคงไว้เพื่อใช้เป็นค่าจัดส่งหนังสือไปให้ผู้ทำบุญ
สร้างหนังสือและผู้สนใจต่อไป

4. ยอดเงินทำบุญสร้างหนังสือธรรมะเรื่อง “ขันธ์ ๕”
     ถอดจากพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล ๓ กัณฑ์
     คือ.........................๑. ขันธ์ ๕
                                 ๒. การพิจารณาขันธ์ ๕
                                 ๓. กรรมฐานเฉียบขาด
    ***** ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนส่งต้นฉบับไปที่โรงพิมพ์
******
  
ยอดเงินทำบุญเพื่อสร้างหนังสือ “ขันธ์ ๕” ดังนี้
   4.1 ยกยอดเงินคงเหลือจากการสร้างหนังสือ
         ”คัมภีร์นิพพาน วิธีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”        เป็นเงิน  13,010 บาท
    4.2 ยกยอดเงินคงเหลือมาบางส่วนจากการสร้างหนังสือ
         “คัมภีร์นิพพาน วิธีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม”
                                                                 เป็นเงิน15,000 บาท
    4.3 เงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา                           เป็นเงิน  12,406 บาท
           
                             รวมเงินสร้างหนังสือ “ขันธ์ ๕” ขณะนี้     40,416  บาท

5. ยอดเงินทำบุญ DVD เสียงธรรมเทศนา ๔๑๓        กัณฑ์ขณะนี้  23,098  บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 

 
 
 
@ Copyright 2009 Sawoklokudorn.com All rights reserve
Powered by Chiangmai Webdesign